ΙΩΤ (το διαδίκτυο των πραγμάτων) και M2M (Machine 2 Machine) λύσηs


Ειδικά κατανεμημένα συστήματα που λειτουργούν σε διεπαφές επικοινωνίας και πρωτόκολλα: Applications:
 • παρακολούθηση
 • Ασφαλής πόλη
 • Αντικλεπτικά συστήματα
 • Γεωργία
 • Έξυπνη πόλη
 • Διαχείριση των αποβλήτων
 • Έξυπνο εργοστάσιο (Ευφυής βιομηχανία - IIoT)
 • Ασφαλείς διαβάσεις πεζών
 • Έξυπνη μέτρηση
 • Έξυπνος φωτισμός (Ευφυής φωτισμός - δρόμος και βιομηχανικός)
Μετρήσεις και παρακολούθηση
 • κατανάλωση ενέργειας
 • υγρασία
 • θερμοκρασία
 • Θέση GPS
 • μόλυνση του αέρα
 • συγκεντρώσεις αερίου
 • δόνηση και επιτάχυνση
 • επίπεδο φωτισμού
 • φωτισμός


Τεκμηρίωση @City