Έξυπνο Σπίτι Ευφυής eHouse Κτίριο.
Ολοκλήρωση των συσκευών συστήματα και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και eHouse κτίριο.


Έξυπνο Σπίτι eHouse είναι μια ολοκληρωμένη λύση Αυτοματισμοί κτιρίων επιτρέπει την ενσωμάτωση, συγκεντρωτισμό και έλεγχος πολλαπλές συσκευές, εγκαταστάσεων και συστημάτων των διαφόρων τύπων.

Κτίριο eHouse Σύστημα Αυτοματοποίησης σας επιτρέπει να ελέγχετε τις ακόλουθες εγκαταστάσεις, συστήματα και οι συσκευές στο σπίτι, σπίτι και κτίριο: